— "Junior" od Nezdického potoka —

Chovatelská stanice velkých münsterlandských ohařů